Statistics for Die karnavalisering van die geskiedskrywing in die roman Sirkusboere