Statistics for Swellendam en sy distrik gedurende die siviele kommissarisskap van Harry Rivers 1828-1841