Statistics for Die kulturele betekenis van die eerste Afrikaanse geskrifte tot 1900