Statistics for 'n Herwaardering van die werk van Elise Muller