Statistics for Geskiedenis van die byvoeglike verbuiging in Nederlands en Afrikaans.