Statistics for n Vergelykende studie tussen gedragsafwykende kleurlingseuns in 'n nywerheidskool en kleurlingseuns in 'n gewone skool