Sweisbril

Master Thesis

1999

Permanent link to this Item
Authors
Journal Title
Link to Journal
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Publisher

University of Cape Town

License
Series
Abstract
In Sweisbril het ons te make met die middelklas en submiddelklas wereld van die voorstede onder andere Springs, Vereeniging en Kroonstad: die fisiek en geestelik gestroopte wereld van scrapyards, Seven Elevens, karavaanparke en plotte. Die karakters is onteiendes, sukkelaars en dromers; haarkappers, petroljoggies, bankklerke, ensovoorts. Algar produkte van hul omstandighede, gelyktydig slagoffers en slagters; in hierdie wereld is daar geen ware good guys of bad guys nie. Die optrede van die karakters is bloot simptomaties van iets wat veel dieper strek as wat hulle self besef, iets wat ontstellend en onherstelbaar is: 'n onhoudbare uitsigloosheid, waarteen blink planne, vol whisky-flesse en selfs 'n sweisbril maar min verweer bied.
Description

Reference:

Collections