Flower Valley se ondervinding in die blombedryf, 2006 tot 2008

Working Paper

2010

Permanent link to this Item
Authors
Journal Title
Link to Journal
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Publisher

University of Cape Town

Series
Abstract
Flower Valley Conservation Trust</em> is 'n gemeenskapsorganisasie wat hom tot die volhoubare oes van veldblomme beywer in die hoop dat dit tot die bewaring van fynbosveld sal lei. Fynbos is die wereld se kleinste, mees diverse en moontlik mees bedreigde plantkoningkryk - daar kom ongeveer negeduisend plantspesies in 'n gebied van slegs 8.8 miljoen hektaar voor, en daar word geraam dat reeds 29% van die oorspronklike verspreidingsgebied van fynbos verlore is (Rouget et al, 2003). As bewaringsinitiatief was <em>Flower Valley </em>tot dusver so besig om te bewys dat veldblomme 'n lewensvatbare biodiversiteitsbesigheid is, dat daar nie genoeg gedoen is om die doel, oogmerke en belangrikste resultate van die trust met die gemeenskap tot wie se voordeel die trust werk, te deel nie. Die bladskrif is die eerste poging om die leemte te vul.
Description

Reference:

Collections