Aspekte van die verhouding tussen primordialiteit en simbolisering met spesiale verwysing na werke van DJ Opperman en Etienne Leroux

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snyman, Henning en_ZA
dc.contributor.author Wessels, Hermann en_ZA
dc.date.accessioned 2016-05-13T09:29:28Z
dc.date.available 2016-05-13T09:29:28Z
dc.date.issued 1998 en_ZA
dc.identifier.citation Wessels, H. 1998. Aspekte van die verhouding tussen primordialiteit en simbolisering met spesiale verwysing na werke van DJ Opperman en Etienne Leroux. University of Cape Town. en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11427/19640
dc.description.abstract Hierdie tesis het ten doel om inhoud te gee aan die konsepte primardialiteit en simbolisering en om die verhouding tussen primordialiteit en simbolisering te ondersoek. In hierdie werk word gepostuleer: 1. dat daar 'n primordiale wereld in Ietterkunde bestaan; 2. dat die proses van simboliseling nodig is vir die oorgang na die primordiale wȇreld in letterkunde: en 3. dat primordialiteit en die proses van simboliseling waarmee tot die primordiale wȇreld oorgegaan word, tot 'n evalueerende konsep van die literȇre teks ontwikke1. en_ZA
dc.language.iso afr en_ZA
dc.subject.other Afrikaans en_ZA
dc.title Aspekte van die verhouding tussen primordialiteit en simbolisering met spesiale verwysing na werke van DJ Opperman en Etienne Leroux en_ZA
dc.type Thesis / Dissertation en_ZA
uct.type.publication Research en_ZA
uct.type.resource Thesis en_ZA
dc.publisher.institution University of Cape Town
dc.publisher.faculty Faculty of Humanities en_ZA
dc.publisher.department Afrikaans and Netherlandic Studies en_ZA
dc.type.qualificationlevel Masters en_ZA
dc.type.qualificationname MA en_ZA
uct.type.filetype Text
uct.type.filetype Image


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record