'n Didakties-pedagogiese analise van die doel van die onderrig van aardrykskunde in die primêre skool

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erasmus, O C en_ZA
dc.contributor.author Visagie, J H B en_ZA
dc.date.accessioned 2016-02-05T07:11:36Z
dc.date.available 2016-02-05T07:11:36Z
dc.date.issued 1978 en_ZA
dc.identifier.citation Visagie, J. 1978. 'n Didakties-pedagogiese analise van die doel van die onderrig van aardrykskunde in die primêre skool. University of Cape Town. en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11427/16769
dc.description Bibliography: p. 453-480. en_ZA
dc.description.abstract Soos in die titel van die verhandeling aangekondig word, is hierdie ondersoek toegespits op tweërlei aspekte: enersyds die doelstelling van die onderrig van Aardrykskunde in die primêre skool, en andersyds 'n didaktiespedagogiese analise van sodanige doelstelling. So 'n omlyning van die navorsingsveld sou miskien vaag aandoen indien daar nie op 'n verantwoordbare wyse rekening gehou word met sekere fundamentele konsepte of begrippe wat in die titel weerspieël word nie. Daarom wil ons spesifiek die volgende uitsonder en meer volledig belig: didakties-pedagogies, doelstelling, onderrig, Aardrykskunde en primêre skool. en_ZA
dc.language.iso afr en_ZA
dc.subject.other Education en_ZA
dc.subject.other Geography en_ZA
dc.title 'n Didakties-pedagogiese analise van die doel van die onderrig van aardrykskunde in die primêre skool en_ZA
dc.type Thesis / Dissertation en_ZA
uct.type.publication Research en_ZA
uct.type.resource Thesis en_ZA
dc.publisher.institution University of Cape Town
dc.publisher.faculty Faculty of Humanities en_ZA
dc.publisher.department School of Education en_ZA
dc.type.qualificationlevel Masters en_ZA
dc.type.qualificationname MEd en_ZA
uct.type.filetype Text
uct.type.filetype Image


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record