Maatskaplikewerk-dienste van die NG Sendingkerk in Suid-Afrika : 'n evaluatiewe studie oor die rol van maatskaplike werkers in diens van die kerk, met spesifieke verwysing na die gebruik van gemeenskapsontwikkeling in die bekamping van gemeenskapsarmoede in Wes-Kaap

 

This item appears in the following Collection(s)