Leiding in die primêre skool : 'n fundamenteel-pedagogiese studie

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Wageningen, G en_ZA
dc.contributor.author Loedolff, Christiaan Albertyn en_ZA
dc.date.accessioned 2015-12-13T04:25:19Z
dc.date.available 2015-12-13T04:25:19Z
dc.date.issued 1981 en_ZA
dc.identifier.citation Loedolff, C. 1981. Leiding in die primêre skool : 'n fundamenteel-pedagogiese studie. University of Cape Town. en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11427/15805
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie was om deur die implimentering van die fenomenologigse pedagogiek-denke die werklike essensies van die verhouding primere skoolhoof-onderwyser-leerling m.b.t. leidinggewing aan lg. twee oop te dek. Om leiding te gee, is 'n proses wat ontwikkelend van aard is en waardeur 'n indiwidu gehelp word om sy eie moontlikhede, vermoens, vaardighede en gesindhede te verstaan en aanvaar n.a.v. sy eie aspirasies sodat hy in toenemende mate in staat gestel kan word om sy eie verantwoordelike keuses as indiwidu en as lid van 'n groep van 'n dinamiese maatskappy te voorsien waar hy kan leer omtrent vlakke van onderskeie beroepe en opvoedkundige strewes en waarde-oordele. en_ZA
dc.language.iso eng en_ZA
dc.subject.other Educational counseling en_ZA
dc.subject.other elementary education en_ZA
dc.title Leiding in die primêre skool : 'n fundamenteel-pedagogiese studie en_ZA
dc.type Thesis / Dissertation en_ZA
uct.type.publication Research en_ZA
uct.type.resource Thesis en_ZA
dc.publisher.institution University of Cape Town
dc.publisher.faculty Faculty of Humanities en_ZA
dc.publisher.department School of Education en_ZA
dc.type.qualificationlevel Masters en_ZA
dc.type.qualificationname MEd en_ZA
uct.type.filetype Text
uct.type.filetype Image


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record