Narratief en trauma : 'n ondersoek na die gebruik van ‘‘trauma’’ as 'n literêre kategorie in die analise van tekste

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Merwe, Chris N en_ZA
dc.contributor.author Reynecke, Celéste en_ZA
dc.date.accessioned 2015-10-28T05:23:34Z
dc.date.available 2015-10-28T05:23:34Z
dc.date.issued 2008 en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11427/14368
dc.description Includes bibliographical references. en_ZA
dc.description.abstract This dissertation seeks to explore the notion of "trauma" as a useful tool in the analysis of literary texts. For this reason, aspects of psychological theory pertaining to trauma will be applied to various Afrikaans texts. Horrelpoot (2006) by Eben Venter, as well as Equatoria (2006) by Tom Dreyer will form the backbone of this analysis. Attention will also be paid to the Heart of Darkness (by Joseph Conrad) intertext that appears in both. To expand the analysis, a brief overview of trauma in three other literary texts will also be included. These include Kennis van die Aand (1973) by Andre P Brink, Die Onsigbares (2003) by EKM Didio and In Stede van die Liefde (2005) by Etienne van Heerden. The aim will be to ascertain whether there is a generic way in which authors apply trauma within literary texts, or whether there are different ways of implementing this theme in the novels. Opsomming: Hierdie verhandeling is daarop gemik om ondersoek in te stel of "trauma" 'n bruikbare kategorie is in die analise van literere tekste. Die sielkundige teorie rakende trauma sal dus toegepas word op verskeie Afrikaanse tekste. Die hooffokus sal op Horrelpoot (2006) deur Eben Venter en Equatoria (2006) deur Tom Dreyer wees. Daar sal ook aandag gegee word aan die Heart of Darkness (deur Joseph Conrad) as interteks in albei verhale. Om die ondersoek uit te brei sal 'n bondige oorsig van trauma in drie ander Afrikaanse tekste ook gegee word, naamlik Kennis van die Aand (1973) deur Andre P Brink, Die Onsigbares (2003) deur EKM Didio en In Stede van die Liefde (2005) deur Etienne van Heerden. Daar sal spesifiek gekyk word of die skrywers die trauma-gegewe op dieselfde manier gebruik en of daar verskillende maniere is om met hierdie tematiek te werk te gaan. en_ZA
dc.language.iso eng en_ZA
dc.subject.other Afrikaans en_ZA
dc.title Narratief en trauma : 'n ondersoek na die gebruik van ‘‘trauma’’ as 'n literêre kategorie in die analise van tekste en_ZA
dc.type Thesis / Dissertation en_ZA
uct.type.publication Research en_ZA
uct.type.resource Thesis en_ZA
dc.publisher.institution University of Cape Town
dc.publisher.faculty Faculty of Humanities en_ZA
dc.publisher.department Afrikaans and Netherlandic Studies en_ZA
dc.type.qualificationlevel Masters en_ZA
dc.type.qualificationname MA en_ZA
uct.type.filetype Text
uct.type.filetype Image


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record