'n Bydrae tot die sintaksis van die werkwoord in Afrikaans